Inženiertehnisko tīklu būvniecība

Mūsdienās ir diezgan grūti iedomāties savu dzīvi bez elektrības, ūdens vai siltuma. Tāpēc inženiertehniskie tīkli jeb inženierkomunikācijas ir svarīga dzīves kvalitātes daļa pilsētās. Inženiertehnisko tīklu būvniecība ir darbietilpīgs process, kas pieprasa ne tikai pieredzi un zināšanas, bet arī specializētu aprīkojumu. DSM MEISTARI palīdzēs Jums atrast risinājumus jebkuriem inženiertehniskajiem tīkliem: Ārējie inženiertīkli:
  • dzeramā ūdens ūdensvadi
  • sadzīves notekūdeņu kanalizācija
  • vētras vai lietus kanalizācija
  • drenāžas sistēma
  • siltumapgādes tīkli
  • elektroapgādes tīkli

Mūsu pakalpojumi